LOGO Proiecte-Europene IMPULS

A0. Activitati de management de proiect

A1. Reactualizarea si extinderea serviciilor de consiliere si orientare profesionala destinata studentilor in cele 7 centre de servicii de consiliere si orientare profesionala infiintate in baza OMEC NR.3235/10.02.2005 si nr.3617/16.03.2005

A2. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 10000 studenti inmatriculati in invatamantul superior tehnic / economic / medical veterinar

A3. Dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor intre universitati si institutii/companii/institute de cercetare/intreprinderi in scopul facilitarii integrarii studentilor din invatamantul superior tehnic/economic/medical veterinar in piata muncii

A4. Organizarea si desfasurarea a 2 programe de stagii de pregatire practica pentru domeniile profesionale tehnic/economic/medical veterinar pentru un numar de 2000 de studenti in scopul aplicarii cunostintelor teoretice in mediu real, la potentiali angajatori

A.5. Realizarea unui studiu de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor universitatilor partenere, cu accent pe sistemul educational universitar si pe dinamica pietei muncii

A.6. Dezvoltarea unei platforme informatice profesionale care sa sustina implementarea rezultatelor consilierii si orientarii studentilor, a parteneriatelor, a stagiilor de pregatire practica si ale studiului de monitorizare a evolutiei studentilor in procesul de insertie pe piata muncii

A7. Diseminarea rezultatelor proiectului si contributia acestuia la imbunatatirea insertiei studentilor pe piata muncii

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top