LOGO Proiecte-Europene IMPULS

Formarea initiala de calitate a resurselor umane este preconditia unei preformari competitive pe piata muncii. O forta de munca inalt calificata este esentiala pentru o economie bazata pe cunoastere, competitiva si durabila. Obiectivele institutiilor de invatamant superior tehnic/ economic/ medical veterinar sunt reprezentate de furnizarea de servicii de orientare privind cariera si de instruire practica adecvata, care sa permita absolventilor dobandirea competentelor “day one” la finalizarea studiilor de licenta, a abilitatilor profesionale in raport cu cerintele reale de pe piata muncii si cu exigentele dezvoltarii durabile.

Proiectul vizeaza corelarea sistemului de formare profesionala initiala cu nevoile pietei muncii, contribuind la facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin crearea oportunitatilor de participare a 10.000 de studenti inmatriculati in sistemul de invatamant superior tehnic/ economic/ medical veterinar pe o piata a muncii flexibila, inclusiva si avand un efect pozitiv pe termen lung pentru studenti prin crearea unui program integrat de orientare si consiliere profesionala, prin crearea de stagii de pregatire practica, dar si a unui sistem de comunicare si relationare intre studenti si potentialii angajatori.   

Prin activitatile sale proiectul isi propune sa realizeze elemente de valoare adaugata cum ar fi:

  • acoperirea unei nevoi stringente a formarii profesionale a viitorilor profesionisti, din perspectiva cresterii gradului de constientizare a calitatilor personale, a structurii de interese profesionale si a corelarilor cu formarea educationala si cu plasarea profesionala pe piata muncii;
  • lucrul in echipa si dezvoltarea abilitatilor de comunicare, familiarizarea cu rigorile si cerintele unui mediu de lucru profesionist, formarea unei viziuni de ansamblu si modul de organizare a societatilor romanesti;
  • reformarea sistemului de pregatire practica bazat pe performante si in corelare cu cerintele pietei muncii;
  • posibilitatea de relationare directa cu angajatorii prin atelierele de lucru si stagiile de practica;
  • realizarea unei imagini reale student - mediu academic – piata muncii prin intermediul studiului de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor;
  • platforma informatica profesionala inovativa ofera posibilitatea studentilor de a se obisnui cu metode noi de promovare personala in fata unui potential angajator.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top