LOGO Proiecte-Europene IMPULS

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)

Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

ANUNT WORKSHOP USAMVB – 30 OCTOMBRIE 2014

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Workshop-ul RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC  organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București în cadrul proiectului “Student azi! Profesionist mâine! - îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar (IMPULS)”.

Evenimentul va avea loc Joi - 30 octombrie, ora 17:00, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala, Sala P44.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top