LOGO Proiecte-Europene IMPULS

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)

Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

INVITATIE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, organizeaza in cadrul proiectului POSDRU/160/2.1./S/139928 Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, atelierul de lucru „RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC” .

In acest sens, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala are placerea de a va invita sa participati la desfasurarea evenimentului, ce va avea loc in data de 30 octombrie 2014, ora 17:00 in Sala P44.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din mediul socio-economic. Scopul principal este de a dezvolta în comun programe integrate de consiliere profesională, orientare în carieră şi practică. De asemenea, un accent deosebit trebuie pus pe armonizarea planurilor de învăţământ din universităţi cu cerinţele partenerilor din mediul socio-economic. Avem speranţa ca prin aceste eforturi comune să crească semnificativ gradul de inserție al studenților pe piața forţei de muncă.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să ne transmiteţi, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 27.10.2014, confirmarea participării dumneavoastră.

Cu speranța că veți fi alături de noi, vă asigur de toată considerația mea.

 

Prof.univ.dr. Razvan Teodorescu

 

Decan

 

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top