LOGO Proiecte-Europene IMPULS

Evenimente si noutati

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)

Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

INVITATIE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, organizeaza in cadrul proiectului POSDRU/160/2.1./S/139928 Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, atelierul de lucru „RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC” .

In acest sens, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti are placerea de a va invita sa participati la desfasurarea evenimentului, ce va avea loc in data de 16 octombrie 2014, ora 10:00 in Amfiteatrul Miclaus.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din mediul socio-economic. Scopul principal este de a dezvolta în comun programe integrate de consiliere profesională, orientare în carieră şi practică. De asemenea, un accent deosebit trebuie pus pe armonizarea planurilor de învăţământ din universităţi cu cerinţele partenerilor din mediul socio-economic. Avem speranţa ca prin aceste eforturi comune să crească semnificativ gradul de inserție al studenților pe piața forţei de muncă.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să ne transmiteţi, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 15.10.2014, confirmarea participării dumneavoastră.

Cu speranța că veți fi alături de noi, vă asigur de toată considerația mea.

 

Prof.univ.dr. Gabriel Predoi

 

Decan

 

Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)

Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

INVITATIE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, organizeaza in cadrul proiectului POSDRU/160/2.1./S/139928 Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, atelierul de lucru „RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC” .

In acest sens, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultura are placerea de a va invita sa participati la desfasurarea evenimentului, ce va avea loc in data de 17 octombrie 2014, ora 12:00 in Amfiteatrul BpB.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din mediul socio-economic. Scopul principal este de a dezvolta în comun programe integrate de consiliere profesională, orientare în carieră şi practică. De asemenea, un accent deosebit trebuie pus pe armonizarea planurilor de învăţământ din universităţi cu cerinţele partenerilor din mediul socio-economic. Avem speranţa ca prin aceste eforturi comune să crească semnificativ gradul de inserție al studenților pe piața forţei de muncă.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să ne transmiteţi, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 15.10.2014, confirmarea participării dumneavoastră.

Cu speranța că veți fi alături de noi, vă asigur de toată considerația mea.

 

Prof.univ.dr. Dorel Hoza

 

Decan

 

Facultatea de Horticultura

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)

Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

ANUNT WORKSHOP USAMVB – 16 OCTOMBRIE 2014

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Workshop-ul RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC  organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București în cadrul proiectului “Student azi! Profesionist mâine! - îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar (IMPULS)”.

Evenimentul va avea loc Joi - 16 octombrie, ora 10:00, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti, Splaiul Independenței nr.105, Sector 5, Amfiteatru Miclaus. ( se va insera invitatia FMVB)

ANUNT WORKSHOP USAMVB – 17 OCTOMBRIE 2014

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Workshop-ul RETEA PARTENERIALA STUDENT-UNIVERSITATE- MEDIU SOCIO-ECONOMIC  organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București în cadrul proiectului “Student azi! Profesionist mâine! - îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar (IMPULS)”.

Evenimentul va avea loc Vineri - 17 octombrie, ora 12:00, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultura, Amfiteatrul BpB, B-dul Marasti, nr.59, (se va insera invitatia FH).

IMPULS – parteneriate pentru o practică eficientă

  • PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI ŞI CU INSTITUŢII DE PRESTIGIU.

"Argumentaţia care susţine importanţa academică şi economică a proiectului este sintetizată astfel de iniţiatori: „În contextul socio-economic actual, angajatorii urmăresc poate mai mult decât oricând obţinerea unor rezultate financiare foarte bune prin costuri cât mai reduse, acest lucru fiind facilitat şi de existenţa unei forţe de muncă variate, din ce în ce mai numeroase şi mai bine pregătite. Bugetele companiilor sunt atent controlate, iar partea de formare a resurselor umane a trecut oarecum în plan secundar, majoritatea angajatorilor optând mai degrabă pentru colaborarea cu candidaţi care deţin deja o serie de competenţe profesionale, decât pentru formarea profesională a acestora."

impuls-parteneriate-pentru-o-practica-eficienta

"A efectua un stagiu de practică de calitate se poate dovedi foarte dificil în prezent, în condiţiile în care tot mai puţine entităţi economice îşi permit să acorde din timpul lor preţios studenţilor cu puţină experienţă, motiv pentru care mulţi dintre aceştia rămân lipsiţi de aportul educaţional nepreţuit al unei practici de specialitate organizate. Având în vedere această situaţie, prin reţeaua de parteneriate naţionale cu unii dintre cei mai activi agenţi economici şi cu instituţii publice de prestigiu, proiectul le oferă studenţilor oportunitatea de a desfăşura o practică eficientă, de a absolvi un colocviu de practică la standarde universitare europene, ceea ce le va facilita accesul către viitoarea integrare pe piaţa muncii”.

Mai multe informatii sunt disponibile la urmatoare adresa web: http://www.economistul.ro/impuls-parteneriate-pentru-o-practica-eficienta-a7277/

 

Lista acordurilor cadru ale parteneriatelor încheiate în perioada 01.05.2014 – 31.07.2014

 

Coordonator proiect – Universitatea Politehnica din Bucureşti

 

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

SC Honeywell Garrett SRL

Bd. Iuliu Maniu 244A, cod postal 061126, Bucuresti

Tel:0214042700; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

SC Eurosic SA

Str. Fabricii 46C, cod postal 060825, Bucuresti

Tel:0213169610; Fax:0213169611

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Pirelli Tyres Romania SRL

Str.Draganesti nr.35, Slatina, jud. Olt

Telefon: +40249507349

4

SC Cameron Romania SRL

Str. B.P. Hasdeu, cod postal 105600, Câmpina

Tel:0244306600; Fax:0244336553

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

SC Shipyard ATG Giurgiu SRL

Şos. Portului 2, cod postal 080016, Giurgiu

Tel:0246214109; Fax:0246213860

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

SC Top Metrology SRL

Aleea Politehnicii  2, cod postal 060813, Bucuresti

Tel:0746608707; Fax:0378105808

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

SC Glasscorp SA

Aleea Industriilor, cod postal 120068, Buzau

Tel:0238710552; Fax:0238710552

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

SC Robital Industrial Supplier SRL

Bd. Biruintei 189, cod postal 077145, Pantelimon jud. Ilfov

Telefon: 0213159329
Fax: 0213159331

9

SC Intrarom SA

Str. Fabrica de Glucoza 17, sect.2, cod postal 020331, Bucureşti

Tel:0212040900; Fax:0212040916

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

SC Simerom SRL

Splaiul Independenţei 319, ob. 19-19A, parter+etaj, cod postal 060044, Bucuresti

Tel:40318059215

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

SC Robotsnet Consulting SRL

Str. Daniel Danielopolu 34, cod postal 013134, Bucuresti

Tel:0214443525; Fax:0214443525

e-mail:office@robotsnetconsulting ro

12

SC GreenBau Tehnologie SRL

Bd. Libertatii 12, bl.113, sect.4, cod postal 040129, Bucuresti

Tel:0213377714; Fax:0213377789

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

SC Gefco Romania SRL

Str.George Constantinescu 2C, bl. Multigalaxy II etaj 4, cod postal 020339 Bucuresti

Tel:0213008886; Fax:0213198359

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

SC Chemgas Holding

Şos. Calarasi, km.4 Slobozia

Tel:0243211226

15

SC Electromagnetica SA

Calea Rahovei 266-268, sect.5, Bucuresti

Tel:0214042120; Fax:0214042194

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

SC Arctic SA

Str. 13 Decembrie 210 cod postal 135200, Găesti

Tel:0245605040; Fax:0245713075

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

SC Timken Romania SA

Str. Dr.Ghe. Petrecu, cod postal 10052, Ploiesti

Tel:0244403244; Fax:0244513180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

SC Segula Technologies Romania SRL

Str. Ştirbei Voda 26-28 (Union Business Center II), et. 4, sect.1, cod postal 010113, Bucuresti

Tel:0213123974; Fax:0213123985

e-mail:

19

SC Honeywell International Services

Str. George Constantinescu, nr.3, intrarea A, et. 5, Bucureşti

Tel:0214085214

20

SC Promex SA

Str. Industriei 17, cod postal 810391, Braila

Tel:626000; Fax:616587

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

SC Ductil SA

Aleea Industriilor, Buzău

Tel:0238403102; Fax:0238710087

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

SC Bosch Rexroth SRL

Str. Aurel Vlaicu, cod postal 515400, Blaj, jud. Alba

Tel:0258807846

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

SC Ada Computers SRL

Drumul Taberei 92, bl.C7, ap.259, cod postal 061406, Bucuresti

Tel:0214103140; Fax:0214103141

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

SC Adbo Tech SRL-D

Str. Soveja 63, Constanta

Tel:0311000151; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Institutul Verde din Romănia

Str. Aura Buzescu 71, sect.2, Bucuresti

Tel:0311000151; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

SC Senar International SRL

Str. Fraternitatii 1, cod postal 125300, Rimnicu Sarat

Tel:0338569148

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

SC Tehnomet SA

Str. Brailei, cod postal 120118, Buzau

Tel:0238718721; Fax:0238726158

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

SC Ductil Steel SA

Aleea Industriilor, cod postal 120224, Buzau

Tel:0238405104; Fax:0238722055

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

SC Inicad Design SRL

Str. Popa Tatu 20A, cod postal 010805, Bucuresti

Tel:0213124661; Fax:0213124661

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

30

SC Voestalpine Vae Apcarom SA

Şos. Brăilei 2, cod postal 120118, Buzau

Tel:0238720238

31

SC Normandia Service SRL Horezu

Str. General Magheru 1, cod postal 245800, Horezu

Tel:0250861611; Fax:0250861872

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

SC Dacia Service C. de Arges

Str. Albesti 7, cod postal 115300, Curtea de Arges

Tel:0248724384; Fax:0248724384

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

SC Rajdp Valcea

Str. Gib Mihaescu 28 Valcea

Tel:0250860461

34

SC Rommac Trade SRL

Str. Marin Preda 78, cod postal 147230, com. Olteni, jud. Teleorman

Tel:0212105433, 0746305003

Fax:0212325738

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

SC Hidroconstructia SA

Sucursala Moldova

Str. Izvoarelor 1, Bacau

36

SC Unicom Wood Productiona SA

Str. Oltului 42, cod postal 145100, Rosiorii de Vede

Tel:0247466636; Fax:0247466636

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

SC Apa Nova Bucuresti SA

Str.Aristide Demetriade 2, sect.1, cod postal 70707 Bucuresti

38

SC Orion

Str. Gradinitei, cod postal 107175 Cornu

Tel:0244367883; Fax:0244367492

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

SC As Metal Com SRL

Aleea Postavarului 11, bl.E5, ap.35, cod postal 041919, Bucuresti

Tel:0213183957; Fax:0213188013

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

SC Maco Prodimpex SRL

Bd.Biruintei 67, cod postal 077145, Pantelimon

Tel:02513511438; Fax:0213511439

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Inst. National pt. Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiilor

Str. Atomistilor 409, cod postal 769231, Măgurele, jud. Ilfov

Tel:0214574490; Fax:0214574243

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

SC Atoem SRL

Calea Rahovei 266-268, cod postal 050912, Bucuresti

Tel:0214232309; Fax:0214232309

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Ag. pt. Protectia Mediului Bucuresti

Aleea Lacul Morii 1, cod postal 060841, Bucuresti

Tel:0214306677; Fax:0214306675

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

SC Doosan IMGB SA

Şos. Berceni, cod postal 041919, Bucuresti

Tel:0213012710

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

SC Arthur Group

Str. I.C. Brătianu, Brăneşti

Tel:2412195; Fax:0372873176

e-mail:

46

SC Moienimehr Saeid Pfa

Str. Alexandru Donici 5, sect.2, cod postal 00400, Bucuresti

Tel:0723387567

47

SC Heurtey Petrochem Manufacturing SA

Str. Şantierului 39, cod postal 120226, Buzău

Tel:0238402500 ; Fax:0238402508

48

SC Euromorena Invest SRL

Str. M. Bravu 60, cod postal 145100, Rosiorii de Vede

Tel:0760453399

49

SC Beta SA

Str. Şantierului 39, cod postal 120226, Buzău

Tel:0238725500; Fax:0238710779

50

SC Uzuc SA

Str. Depoului, cod postal 100335, Ploiesti

Tel:024441119; Fax:0244517725

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

SC Travertec SRL

Str. Brailei 2 cod postal 120118, Buzău

Tel:0726168362; Fax:0238723863

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52

SC Forja Rotec SRL

Aleea Industriilor 12 "Hala Forja", cod postal 120068, Buzău

Tel:0238406029; Fax:0238718935

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

Spitalul Jud. de Urgenta Giurgiu

Str. Bucuresti 82 cod postal 08375, Giurgiu

Tel:0246211141

Fax:0246216293

e-mail:

54

Primaria sect. 6

Calea Plevnei 147-149, sect.6, cod postal 060013, Bucuresti

Tel:0376204302; Fax:0376204457

55

SC Urban SA

Str. Preciziei 40A, cod postal 062510, Bucuresti

Tel:0214139115; Fax:0213112571

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

SC Remat-Rom SRL

Str. Cuza Voda, Slobozia

Tel:0723172635

57

SC Remat Bucuresti Sud SA

Şos. Berceni-Fort 5, sect 4 Bucureşti

Tel:0213344766; Fax:0213345389

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

SC Rematholding CO SRL

Şos. Berceni-Fort 5, sect 4 cod postal 041901, Bucuresti

Tel:0213345668; Fax:0213019800

e-mail:office @rematholding.ro

59

SC Krone Esthetics SRL

Str. Joseph Lister 55, cod postal 50542, Bucuresti

Tel:0212239510

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

Uzina Automecanica Moreni SA

Str. Teis, cod postal 135300, Moreni

Tel:0245666730; Fax:0245665300

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61

SC Duroterm SRL

Bd. Basarabia 256, sect.3, cod postal 030352,Bucuresti

Tel:0212551915; Fax:0210555098

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62

Camera de Comet si Industrie a municipiului Bucuresti

Bd. Octavian Goga 2 sect.3. cod postal 030982, Bucuresti

Tel:0213190132; Fax:0213190133

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63

SC Alro SA

Str. Pitesti 116, Slatina

Tel:0249431901; Fax:0249413833

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64

Spitalul Sf. Filofteia Mizil

Str. Spitalului 21 cod poztal 105800 Mizil, Prahova

Tel:0244250505; Fax:0244251115

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65

SC Remat Prahova

Str. Muzelor, Ploiesti

Tel:0244524916; Fax:0244512659

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66

SC Euro Medical Assistance - Centru Protezare ortopedica si auditiva

Bd. 1 Decembrie 1918, cod postal 720284, Suceava

Tel:0230550146

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67

Spitalul de Urgenta Arges

Aleea Spitalului 36, cod postal 110084, Pitesti

Tel:0248287150; Fax:0248282828

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68

Creative Dental Labor

Str. Cetatea Alba, cod postal 077020 Berceni

Tel:0723975982

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

SC Bendorf SRL

Str. Primaverii 30 cod postal 105800 Mizil Prahova

Tel:0745077683

70

SC Donalam

Calarasi cod postal  910125

Tel:0242307400; Fax:0242306913

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71

INCD Fizica Materialelor

Magurele cod postal 0777125

Tel:0213690185; Fax:0213690177

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72

SC Straero SA

Bd. Iuliu Maniu 220 cod postal 061126 Bucuresti

Tel:0214340169; Fax:0214340170

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73

Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti

Mioveni jud. Argeş

Tel:024820770; Fax:0248262499

74

SC Air Systems SRL

Str. Mr. Ionescu Atanase. cod postal 021841, Bucuresti

Tel:0212055337; Fax:0212055338

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75

SC Avi Compact SRL

Str, Aristide Pascal 27, Bucuresti

Tel:0213404848; Fax:0212562693

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76

SC Detergenti SA

Calea Stan Vidrighin 5, cod postal 300571, Timisoara

Tel:0256300300; Fax:0256300400

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77

SC Vel Pitar SA

Str. Timis 22, parter, birou 1, Ramnicu Valcea

78

SC Raiman Capucino SRL

Str. Principala 36, Vulcana-Pandele, jud. Dambovita

Tel:0245206252; Fax:0245206252

79

SC Eurocar Service Teleorman SRL

Str. Bucuresti, Alexandria

Tel:0247317095; Fax:0247318016

80

SC Auto Marcu's Grup SA

Şos. Pantelimon, cod postal 021666, Bucuresti

Tel:0212552955; Fax:0212550066

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81

SC Compact SA

Str. Anul 1848, Ploiesti

Tel:0244402341; Fax:0244402341

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82

SC C&C Termotehnic SRL

Prelungirea Ghencea 28, cod postal 061694, Bucuresti

Tel:0722414804; Fax:0213128844

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83

SC Marco & Alex Refrigeration Systems

Bd. Theodor Pallady, Bucuresti

Tel:0213454824; Fax:0213454828

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84

Schaeffler Romania SRL

Aleea Schaeffler 3, Cristian, jud. Brasov

Tel:0268505808; Fax:0268505848

85

SC Transporturi Auto Filaret SA

Str. Spatarul preda 7A, sect.5, Bucuresti

Tel:0214375271; Fax:0213185081

86

SC Bacsim SRL

Tartasesti

Tel:0243318199; Fax:0243318199

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87

SC Tiriac Auto SRL

Bd.Expozitiei 2,C9, Bucuresti

Tel:0212026268

88

SC Metroul SA

Str. Gutenberg 3bis, sect.5, Bucuresti

Tel:0213155484; Fax:0213124335

89

Dispeceratul Energetic National

Bd. Hristo Botev 16-18, sect.3, Bucuresti

Tel:0213035613; Fax:0213035630

90

SC FDEE EDMN SA

Str. Marasesti, Ploiesti

Tel:0244405701; Fax:0244405704

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91

SC FISE Electrica Serv SA SISE Transilvania Sud, AISE Brasov

Str. 13 Decembrie 17A, Brasov

Tel:0268305652; Fax:0268305654

92

Sucursala Hidrocentrale

Str. Decebal 11, Rm. Valcea

Tel:0250805177

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93

CN Transelectrica SA

Str. Olteni, cod postal 030786, Bucuresti

Tel:0213035622; Fax:0213035629

94

SC Greentech SA

Alea Industriilor 17, cod postal 120224, Buzau

Tel:0238711020; Fax:0238717686

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

95

SC Fichtner Engineering SA

Bd. Lacul Tei nr. 1-3, sect.2, Bucuresti

Tel:0212118461; Fax:0212118445

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96

SC Radco Instalatii SRL

Str. Bistritei bl.3 parter Buzau

Tel:0238720304

97

SC Pajura SA

Str. Jiului, cod postal 013211, Bucuresti

Tel:0216673540

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98

SC Rolinex Prod-Serv

Str. Jiului , sect.4, cod postal 041247

Bucuresti

Tel:0213320076

Fax:0213326490

99

SC Lukoil Energy &Gas Romania SRL

Str. Mihai Bravu 232, Ploiesti

Tel:0244504000; Fax:0244504353

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100

SC Radox SRL

Bd. Timisoara, cod 061330, Bucuresti

Tel:0214440741/42; Fax:0214440741

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101

SC Hidroelectrica SH Curtea de Arges

Str. Basarabilor, cod postal 115300, Curtea de Arges

Tel:0248507210; Fax:0248721741

102

SC Enel Distributie Muntenia SA

Bd. Ion Mihalache 41-43, sect.1, cod postal 011172, Bucuresti

Fax: 0372873726

103

SC CEZ Distributie SA

Str. Brestei 2 Craiova, jud.Dolj

Tel:0251215002; Fax:0251215004

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

104

SC AHI Carrier Romania SRL

Str.Turnu Magurele 270D corp B et.1 biroul 2, sect.4. cod postal 041713, Bucuresti

Tel:0214050766; Fax:0214050753

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

105

SC Prospectiuni SA

Str. Caransebes, cod postal 012271, Bucuresti

Tel:0214042800, 0214042845

Fax:0214042851

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

106

SC Tedra Soft SRL

Bd. Iuliu Maniu, cod postal 061081, Bucuresti

Tel:0745560917

e-mail:office @tedrasoft.com

107

SC Assist Software

Str. Tipografiei 1, cod postal 720043, Suceava

Tel:0230521100; Fax:0230520303

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

108

SC Amerilex SRL

Str. Ing. George Constantinescu, Bucuresti

Tel:0212326377; Fax:0212326382

109

SC Universal Service SRL

Calea Crangasi, cod postal 060337, Bucuresti

Tel:0212214267

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110

SC Dream Team Sofrware

Str. A.I. Cuza, sect.1, Bucuresti

Tel:0743107999

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

111

SC Exted Studio SRL

Str. Petre Marinescu 14, cod postal 051804, sect.5, Bucuresti

Tel:0213106342; Fax:0213106342

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

112

SC Endava Romania SRL

Bd. Vasile Milea 4E AFI Park1, et.6, sect.6, cod postal 061344, bucuresti

113

SC Sistem Euroteh  SRL

Str. Brosteni, cod postal 120100, Buzau

Tel:0238722783; Fax:0238722783

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

114

SC Computer Trade SRL

Str. Timisoarei 47/2-3 cod postal 530233, Miercurea Ciuc

Tel:0266312356; Fax:0266312356

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

115

SC Direct One SA

Bd. Ion Ionescu de la Brad, cod postal 013811, Bucuresti

Tel:0311065270; Fax:0311065271

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

116

SC Milca SRL

Str.Radu Serban 485, cod postal 087055, Comana, jud. Giurgiu

Tel:0214570003; Fax:0214570004

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117

SC Porsche Romania SRL

Bd. Pipera 2, cod postal 077194, Volunari, jud. Ilfov

Tel:2032822; Fax:2032999

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

118

SC Axway Romania

Calea Serban Voda 133, Bucuresti

Tel:0212076565; Fax:0212076566

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

119

SC Bic Romania M&D SRL

Str. Bucuresti-Ploiesti 73-81, sect.4, cod postal 013685, Bucuresti

Tel:0213126150; Fax:0213126191

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

120

SC Tehnobit SRL

Bd. Explozitiei 1K, cod postal 021010, sect,1, bucuresti

Tel:0213163397; Fax:02131633978

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

121

INOE 2000- IHP

Str. Cutitul de Argint 14, sect.4, cod postal 040557, Bucuresti

Tel:0213363991; Fax:0213373040

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

122

SC CVU Intelligence SRL

Str. George Missail, sesc.1, Bucuresti

Tel:0746271614

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

123

SC APT Resources & Services SRL

Str. Culcerului 82, sect.1, cod postal 013763, Bucuresti

Tel:0317309353; Fax:012221304

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

124

Asociatia ORDU-MODULAB

Str. Ion Mihalache 335, cod postal 0279648, Bucuresti

Tel:0727722644

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

125

Inter-Informatics SRL

Str. Siriului 20, cod postal 014354, Bucuresti

Tel:0722415190

126

SC End Soft Design SRL

Calea Grivitei 192, cod postal 010753, Bucuresti

Tel:0212232923; Fax:0212232923

e-mail:office @endd.ro

127

SC OpticNet Serv SRL

Bucuresti

Tel:0310807002

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

128

SC Valmed Freemex SRL

Str. Aviatorului Bucuresti

Tel:0212420760; Fax:0212427962

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

129

SC Safezone Inter SRL

Aleea Crinului, cod postal 105900, Plopeni

Tel:0761615022; Fax:0344818695

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

130

SC Sil-Miro Com SRL

Str. Peroni 45, cod postal 041385, Bucuresti

Tel:0744186926; Fax:0215697770

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

131

SC Hexagon Systems SRL

Intr. Costache Negri, Bucuresti

Tel:0722375367

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

132

SC Telcor Communications SRL

Str. Gheorghe Manu 3 et.2 sect.1, cod postal 010442, Bucuresti

Tel:0742209309

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

133

SC Smartee Romania SRL

Şos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, cladirea A, aripa A2, et.4 sect.1, Bucuresti

Tel:0213019090

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

134

SC Azimut Telecom SRL

Str. Mihai Viteazul cod Postal 925300, Urziceni

Tel:0243256533

135

SC Rational Software Cosulting SRL

Str. Ion Baiulescu 41, sect.5, bucuresti

Tel:0745340238

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

136

SC Policolor SA

Bd. Teodor Pallady, cod postal 032258, Bucuresti

Tel:0213451730; Fax:0213451930

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

137

SC Romanian Business Consult SRL

Str. Promoroaca 3A, Bucuresti

Tel:0212332500; Fax:0212332504

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

138

LMS Romania SRL

Bd. Garii 13A et.7, cod postal 500203, Brasov

Tel:0268310101; Fax:0268310027

e-mail:infor.ro@lmsintl,com

139

SC Gemini Solutions SRL

Calea Victoriei, cod postal 010096, Bucuresti

Tel:0213119509; Fax:0213119577

140

SC Santedil Proiect SRL

Str. Buna Vestire 35, cod postal 100551, Ploiesti

Tel:0732444446

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

141

SC IddMedia Labs.Net SRL

Str. Delinesti 5, bl. 729A sect.6, Bucuresti

Tel:0745095456

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

142

Institutul de Control Intern

Str. Doinei 9 corp A, et.1, sect.5, Bucuresti

Tel:0786207607

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

143

Autoritatea Feroviara Romana - AFER SA

Calea Grivitei 393, cod postal 010719, Bucuresti

Tel:0213077900; Fax:0213160597

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

144

SC Alstom Transport SA

Bd. Dimitrie Cantemir 1. bl.B2, et.3, cam5/1 si 5/2, sect.4, cod postal 040231, Bucuresti

Tel:0212721700; Fax:0318159082

e-mail:gabriel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

145

Instituţia Publică Autoritatea Rutieră Română - ARR

Bd. Dinicu Golescu 38 sect.1, cod postal 010861

Tel:0213182100; Fax:0213182105

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

146

SC Metrorex SA

Bd. Dinicu Golescu 38 cod postal 010873

Tel:0213360090; Fax:0213125149

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

147

Thales System Romania

Splaiul Independentei 319, sect.6, cod poztal 060044, Bucuresti

Tel:0213033400; Fax:0213033402

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

148

SC Porsche Inter Auto Romania SRL

Str. Pipera-Tunari 2, Voluntari

Tel:0212083610

149

SC Radacini Motors

Bd. Timisoara, Bucuresti

Tel:0214138182

150

SC Business Development Team Ford SRL

Str. Dambovitei 10B, sect6, cod postal 060844, Bucuresti

Tel:0212211515; Fax:0212211616

151

SC Delta ACM 93 SRL

Sos. de Centura 1D com. Berceni, Ilfov

Tel:0311011916

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

152

SC Asti Control SA

Calea Plevnei 139, cod postal 060011

Tel:0213174732; Fax:0213174733

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

153

SC Synotech Global Services Romania

Str. Stirbei Voda 104-106, cod postal 010119, Bucuresti

Tel:0214200222; Fax:0214200032

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

154

SC Qualitance QBS SRL

Str. Dr. Staicovici 2, sect.5, Bucuresti

Tel:0372944741

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

155

SC Infineon technologies Romania & Co SCS

Bd, Dimitrie Pompei 6, sect.2 Bucuresti

Tel:0318607701; Fax:0318607863

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

156

INCDTP - Sucursala ICPI

Str. Ion Minulescu 93, sect.3, cod postal 031215, Bucuresti

Tel:0213235060; Fax:0213255280

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

157

SC ISTA Romania SRL

Splaiul Independentei 294, corp O2, et.1 sect.6, cod postal 060031, Bucuresti

Tel:0213159824; Fax:0213172209

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

158

SC Rostar SA

Sos. Alexandriei 42, Bragadiru, Ilfov

Tel:0214203661/0214204449

Fax:0214205690

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

159

SC Apolo Impex SRL

Str. Tudor Vladimirescu, bl.C2, sc.D, et.1, ap.51, Moinesti, jud. Bacau

Tel:0234364555

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

160

SC DM Extreme SRL

Sos. Banatului 3, Chitila, Ilfov

Tel:0722241867

161

SC Comcereal SA

Str. Valeni 137, Ploiesti, Prahova

Tel:0244521037; Fax:0244521581

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

162

Ag. pentru Protectia Mediului Ialomita

Str. Mihai Viteazul 1, Slobozia, Ialomita

Tel:0243232971; Fax:0243215949

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

163

SC Urban SA

Str. Muntilor 2, sect.6, cod postal 061467, Bucuresti

Tel:0214139115; Fax:0214139879

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

164

SC Silvarom SA

Inrarea Rocilor, 12-16, sect.6, cod postal 060569, Bucuresti

Tel:0212212127; Fax:0212212129

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

165

SC Soufflet Romania SA

DN 2B (sos. Brailei), km.9+900, Buzau

Tel:0238402860; Fax:0238402888

e-mail:ioprea.malt@soufflet_group.com

166

SC Proinvest SRL

Str. Bucuresti bl.714DE, sc.D, et.1, ap.3, Alexandria Teleorman

Tel:0247311707/0247315897

Fax:0247315897

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

167

SC Meridian Agroind SRL

Str. Focsani 1 cod postal 125300, Ramnicu Sarat, Buzau

Tel:0238562790; Fax:0238564226

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

168

SC Hidro Prahova SA

Str. Stefan Greceanu 1 Ploiesti Prahova

Tel:0244529474; Fax:0244529340

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

169

SC A&S Silozuri SRL

Calea Giulesti 333, sect.6 Bucuresti , punct de lucru Borcea Calarasi

Tel:0212209909; Fax:0212205315

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

170

Regia Nationala a padurilor Romsilva, Directia Silvica Giurgiu. Ocolul Silvic Ghimpati

Sos. Bucuresti-Alexandria 159

Tel:0246276010; Fax:0246276493

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

171

SC Ecosal RE-LI-VO SRL

Str. Recea 38, Brasov

Tel:0744306929

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

172

Koyo Romania SA

Sos. Turnu Magurele 1, cod postal 140003, Alexandria, Teleorman

Tel:0247305400/0247306518

Fax:0247306421

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

173

SC Klevek Factory SRL Fetesti

Str.Calarasi 505, Fetesti, Ialomita

Tel:0243361240; Fax:0243361199

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

174

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Masini si Instalatii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare-INMA

Str. Ion Ionescu de la Brad 6, sect.1, cod postal 013813, Bucuresti

Tel:0212693255; Fax:0212693273

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

175

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA Bucuresti

Str. Ancuta Baneasa 5, sect2, cod postal 020323, Bucuresti

Tel:0316205833/0316205834

Fax:0316205835

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

176

Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucuresti

Bd. Unirii 12 bl.J2, sect.3 Bucuresti

Tel:0213268970; Fax:0213268971

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

177

Garda Nationala de Mediu, Comisariatul judetean Ialomita

Str. Lujerului 1, Slobozia, Ialomita

Tel:0243236446

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

178

Eneria SRL

Str. Morii 7A, Mogosoaia, Ilfov

Tel:03118244600; Fax:0318244690

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

179

SC Cozmaric SRL

Com. Straoane, Vrancea

Tel:0727595966

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

180

EcoQuality Service SRL

Calea Plevnei 204-206, sect.6, Bucuresti

Tel:0213177378; Fax:0378105491

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

181

ICDIMPG - Horting

Intrarea Binelui 1A cod postal 042159, Bucuresti

Tel:0723121975

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

182

SC Inorogului Impex SRL

Str. Vergului 8 sect2 Bucuresti, punct de lucru str. Garii 661 Filipestii de Padure, Prahova

Tel:0212553828/0212555023

Fax:0212553531

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

183

Marc&Alex Industrial Service SRL

Bd. Teodor Palady 127-133 sect.3 Bucuresti

Tel:0213454824; Fax:0213454828

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

184

SC Qab SRL

Calea Vacaresti 391 sectiunea 1 et.4 Bucuresti

Tel:0742035392; Fax:0213021218

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

185

RM Conect SRL

Str. Constantin Tanasescu 6 Mogosoaia, Ilfov

Tel:0213152666/0213509433

Fax:0318130951

e-mail:ciugudean This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

186

SC Spicul-Etap SA

Str. Coteleci 18, Rosiorii de Vede, Teleorman

Tel:0247460543

e-mail:office@spicul .ro

187

SC Valmar 05 SRL

Str. Primavarii 145, Plesesti, Berea, Buzau

Tel:0238526000

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

188

SC Vasimar SRL

Iclanzel, cod postal 547340, Mures

Tel:0265715389

189

Vincon Vrancea SRL

Str. Avantului 12, Focsani, Vrancea

Tel:0237221574; Fax:0237221574

e-ail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

190

SC Combial SA

Str. Garii 33, Urziceni, Ialomita

Tel:0243254200/0243254201

Fax:0243254210

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

191

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH)

Str. Reactorului 30, Magurele, Ilfov

Tel:4042300; Fax:4574400

192

SC Protect Chemical SRL

Str. Cercetatorilor 6, Bucuresti

Tel:0371327887; Fax:0372875858

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

193

SC Biotehnos SA

Str. Gorunului 3-5, Otopeni, Ilfov

Tel:0317102382; Fax:0317102400

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

194

SC Hofigal Export-Import SA

Intrarea Serelor 2 sect.4, cod postal 042124, Bucuresti

Tel:0213347486; Fax:0213347486

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

195

SC OMV Petrom SA

Rafinaria Petrobrazi

Str. Coralilor 22 sect.1, Bucuresti, Petrom City

Tel:0372853788; Fax:0244541542

196

SC Donau Chem SRL

Str. Portului 1, cod postal 145200 Turnu Magurele, Teleorman

Tel:0247416438; Fax:0247413379

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

197

Institutul National de Cercetare pt. Protectia  Mediului

Splaiul Independentei 294, sect.6, cod postal 060031, Bucuresti

Tel:0213182057; Fax:0213182001

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

198

Institutul National de Cetrcetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli"-INCAS

Bd. Iuliu Maniu 220, sect.6 cod postal 061126, Bucuresti

Tel:0214340083; Fax:0214340082

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

199

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Microtehnologie

Str. Erou Iancu Nicolae 126A, cod postal 077190, Bucuresti

Tel:0212690778

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

200

Institutul de Chimie Fizica al Acadmiei Romane Ilie Murgulescu

Splaiul Independentei, cod postal 060021 bucuresti

Tel:0720959569

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

201

SC Carpatcement Holding SA

Sos. Bucuresti-Ploiesti 1A

Tel:0213115977

202

SC Ursus Breweries SA - sucursala Buzau

Str. Transilvaniei 311, cod postal 120164, Buzau

Tel:0238414543; Fax:0238710917

203

SC Brutus Impex SRL

Str. Abatorului 345, cod postal 107375, Manesti, Prahova

Tel:0244484370; Fax:0244484663

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

204

SC Oltina  Impex Prod Com SRL

Str. Socului 20, cod postal 106300, Urlati

Tel:0758839287; Fax:0244271336

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

205

SC Laborex 2000 SRL

Str. Constantin Disescu, cod postal 011087, Bucuresti

Tel:0318058535; Fax:0318164523

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

206

SC Fox Com Serv SRL

Str. Vitan Barzesti 5, Bucuresti

Tel:0214920164; Fax:0214920149

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

207

SC Tymbark Maspex Romania

Valenii de Munte Prahova

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partener 1 – USAMV

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea

Bd. Pandurilor 9 Rm. Valcea

Tel:0250713819

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges

Calea Campulung 4 Pitesti

Tel:0248211199

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila

Calea Galati 344 Braila

Tel:0239610689

e-mail:office-braila @ansva.ro

4

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor brasov

Str. Feldioarei 20A, Brasov

Tel:0268440257

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau

Str. Horticolei 58bis. Buzau

Tel:0238725001

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi

Str. Prelungirea Dobrogei 4 Calarasi

Tel:0242313676

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita

Str. Tudor Vladimirescu 173, Targoviste

Tel:0245216028

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj

Str. Fintina Popova 30, Craiova

Tel:0251428791

e-mail:office-dolj@@ansvsa.ro

9

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Olt

Str. T. Vladimirescu 173, Slatina

Tel:0372753837

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman

Cartier Nanov, Alexandria

Tel:0247319638

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea

Str. Babadag 165, Tulcea

Tel:0240533962

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea

Bd. Brailei 121bus Focsani

Tel:0237215561

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partener 3 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

SC Kromberg & Schubert Romania Me SRL

Şos. Sibiului 186, Medias jud. Sibiu

Tel.: +40 (0)269 80 77 12

Fax: +40 (0)269 80 77 44

2

Adm. Judeteana a Finantelor Publice Sibiu

Calra Dumbravii 17, cod postal 550324

Tel:0269218331

Fax:0269218315

3

Ag. Pt. Protectia Mediului Sibiu

Str. Hiposromului 2A, cod postal 550360, Sibiu

Tel:0269232806

Fax: 0269444145

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

SC Trans-Montana SRL

Str. Nicolae Titulescu 11A, cod postal 550282, Sibiu

Tel:0269233162; Fax:0269233322

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Scandia Food SRL

Str. Podului 133, cod postal 550263, Sibiu

Tel:0269208600; Fax:0269208610

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

SC Univarsal Transport Schmitz SRL

Str. XIII, 106, Cod postal  557085

Tel:0733956866; Fax:0369103229

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

SC Contempo Cars Sibiu

Str. Europa Unita 2

Tel:0734880256; Fax:0269259951

8

SC Compa SA

Str. Henri Coanda 8 Sibiu, cod postal 550234

Tel:0269239409; Fax:0269237770

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

SC Philadelphia - Prest SRL

Str. Maierilor 22A cod postal 550103 Sibiu

Tel:0269220244

e-mail:philadelphia.prest@yahoo. com

10

SC Expertarom Food Ingredients SRL

Sos. Alba Iulia, cod postal 55052, Sibiu

Tel:0269208011; Fax:0269208008

11

SC Tursib SA

Calea Dumbravii 133-135 Sibiu

Tel:0269426100; Fax:0269210771

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Tahnica Noua SCM

Str. Autogarii 2-4, Sibiu

Tel:0269219818; Fax:0269219818

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

SC Adi Com Soft SRL

Bradu 92

Tel:0758076707;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

SC Marquardt Schaltrysteme SCS

Str. Munchen 2, cod postal 550018, Sibiu

Tel:0269501801; Fax:0269501803

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partener 4 – Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

Centru comercial Ambiant Alba Iulia

Str. A.I. Cuza 26, cod postal 510193, Alba Iulia

Tel:0258810893; Fax:0258810893

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Cloud Soft SRL

Str. Calea Moţilor 1, cod postal 510134, Alba Iulia

Tel:0145637389

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Info Dsc SRL

Str. Brândusei 7, cod postal 510216, Alba Iulia

Tel:0744549687; Fax:0358401299

e-mail:infodisc @alba.rdsnet.ro

4

Infogrup SRL

Str. Moţilor 7, bl. S1 E, cod postal 510134, Alba Iulia

Tel:0723283275; Fax:0258817498

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

SC Tobimar

Str. Calea Alba IUlia 10 comuna Ciugud, jud. Alba cod postal 517241

Tel:0258818191; Fax:0358401357

e-mail:office2@

6

SC IPEC SA

Str. Al.I. Cuza 33 Alba Iulia, Alba

Tel:0258814481; Fax:0258815763

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partener 5 – Universitatea Româno-Americană

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

SC Microsoft România SRL

Piata Presei Libere 3-5, City Gate Building, South Towe, Et.2, sect.1 cod postal 013702, Bucuresti

Tel:0212024700; Fax: 0212024276

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

SC Sistec-Sbsol SRL

Str. Dr. Sabareni 24-26, cod postal 060648, sect 6, Bucuresti

Tel:0214083237; Fax:0214083237

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

SC ITC SA

Calea Floreasca 167. cod postal 014472. sect.1 Bucuresti

Tel:0212321432; Fax:0212330966

e-mail:cristian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

SC Customer View SRL

Şos. Pipera-Tunari 1H, Vila M11, Voluntari, cod postal 729941, jud. Ilfov

Tel:0311303122; 0311303121

5

SC Geco Performance

Str. Porumbacu 13 bl.86,  sc.2, sect.6, Bucuresti

Tel:073006625;

6

SCCexina Soft SRL

Str. Tony Bulandra 22 sect 2 Bucuresti

Tel:0752108983

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

SC Transblue SRL

Str. Barbu Iscovescu 13 ap.2 Bucuresti

Tel:0212318127; Fax:0212318128

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partener 6 – Universitatea din Craiova

Nr.

crt.

Nume instituţie societate

Adresa

Tel.fax/e-mail

1

SC Electroputere-Ait SRL

Calea Bucuresti 80, Craiova

Tel:0251437441

2

SC Vad Prod SRL

Str. Tufanele 7, cod postal 200222, Craiova-Dolj

Tel:0251423757; Fax:0251461942

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Complexul Energetic Oltenia, sucursala Craiova II

Str. Bariera Valcii 195, cod postal 200716, Craiova

Tel:0251599480; Fax:0251599495

4

SC CEO SA SE Isalnita

Com Isalnita str. Mihai Viteaza 101

Tel:0251407602; Fax:0251407633

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

SC Primaserv SRL

Calea Bucuresti, bl. A12, sc.2, ap.2, cod postal 200473, Craiova

Tel: 0351421841; Fax:0351801815

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

SC Netrom Software SRL

Str. Caracal 178, Craiova

Tel:0251437738; Fax:0251436025

                                                                                                            

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Workshop-ul PARTENERIAT3 STUDENT-UNIVERSITATE-COMPANIE organizat de Universitatea POLITEHNCA din București în cadrul proiectului “Student azi! Profesionist mâine! - îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar (IMPULS)”.

Evenimentul va avea loc Joi - 10 iulie, ora 10, la Universitatea POLITEHNCA din București, Splaiul Independenței nr.313, Sector 6, Biblioteca Centrală UPB,        Etaj 2.

Invitatie workshop Energetica

Avem speranţa ca prin aceste eforturi comune să crească semnificativ gradul de inserție al studenților pe piața forţei de muncă.

 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Workshop-ul PARTENERIAT3 STUDENT-UNIVERSITATE-COMPANIE organizat de Universitatea POLITEHNCA din București în cadrul proiectului “Student azi! Profesionist mâine! - îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar (IMPULS)”.

Evenimentul va avea loc Luni - 7 iulie, ora 10, la Universitatea POLITEHNCA din București, Splaiul Independenței nr.313, Sector 6, Biblioteca Centrală UPB,        Etaj 2.

Invitatie workshop IMST.

Avem speranţa ca prin aceste eforturi comune să crească semnificativ gradul de inserție al studenților pe piața forţei de muncă.

 

 

Va invitam vineri, 27 iunie 2014, ora 11.00, in sala 2.1 (etaj II, corpul nou al bibliotecii UPB) sa participati la Conferinta de lansare a proiectului IMPULS (ID 139928).

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara, in calitate de partener in proiectul POSDRU 139928 „Student azi! Profesionist maine! - Imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii a studentilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar” – IMPULS, organizeaza in perioada 07.05.2014 – 31.05.2014, sesiuni de consiliere si orientare in cariera destinate studentilor anului VI, specializarea medicina veterinara.

Persoana de contact: Bucinschi Catalin – Coordonator centru de consiliere

Facultatea de Medicina Veterinara

Biroul de implementare proiecte europene

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 2 of 2

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top