LOGO Proiecte-Europene IMPULS

Indeplinirea obiectivelor proiectului aduce urmatoarele beneficii pentru cei 10.000 de studenti inmatriculati in ciclul de licenta, grup tinta in cadrul proiectului:

  • Identificarea preferintelor si aptitudinilor studentilor fata de optiunile de angajare pentru corelarea cu cerintele angajatorilor;
  • Crearea si consolidarea unei retele de parteneriate intre universitati si angajatori institutii/ companii/ institute de cercetare/ intreprinderi in vederea valorificarii rezultatelor consilierii/ orientarii, dar si asigurarii desfasurarii stagiilor de pregatire practica si a ocuparii;
  • Dezvoltarea si implementarea unui sistem de stagii de pregatire practica specifice locurilor de munca disponibile in randul angajatorilor;
  • Dobandirea competentelor “day one” la absolvire, a abilitatilor profesionale in raport cu cerintele reale de pe piata muncii si cu exigentele dezvoltarii durabile;
  • Promovarea oportunitatilor de angajare si cresterea ratei de angajabilitate a absolventilor in domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar;
  • crearea unei baze de date care sa includa locurile de munca, dar si locurile de practica oferite de potentialii angajatori;

facilitarea integrarii pe muncii in scopul accelerarii reformei sistemului de invatamant si alinierea invatamantul superior tehnic/ economic/ medical veterinar cu cerintele pietei muncii;

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top