LOGO Proiecte-Europene IMPULS

downloadUNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) (www.upb.ro) este o institutie de invatamant superior care ofera educatie, formare, consultanta, cercetare si dezvoltare. In clasamentul universitatilor, UPB este se afla in partea de sus a listei universitatilor din Romania.

Dimensiuni

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania, cu peste 25000 de studenti care studiaza in cadrul celor 15 Facultati, cu posibilitatea de a obtine atat diplome de licenta cat si de master. Aceasta cuprinde oameni de stiinta, academicieni cat si experti-practicieni.

Obiective strategice

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti isi asuma urmatoarele misiuni si obiective:

 • misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase;
 • de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane;
 • asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala;
 • isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica, ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare cu Comunitatea Europeana si Internationala;

Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator.

 


 

download (1)UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) (www.usamv.ro) este una dintre cele mai vechi institutii de invatamant din Romania. In prezent, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti este o institutie de invatamant moderna in care se desfasoara toate formele de invatamant superior, de la studii de licenta, la masterat si doctorat.

Dimensiuni

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti este cea mai reprezentativa si prestigioasa institutie din domeniul invatamantului agronomic si veterinar din Romania, avand in structura sa, un numar de 7 Facultati . Cu o baza materiala si un patrimoniu de exceptie, care cuprinde doua campusuri - Campusul „Agronomie – Herastrau” si Campusul „Medicina Veterinara – Cotroceni” - USAMV este o institutie de invatamant moderna, aliniata exigentelor europene. Aceasta detine in patrimoniul sau trei filiale care activeaza ca veritabile centre de cercetare, productie si practica – Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Viti-Vinicola „Pietroasa”, Ferma Pomicola „Istrita” si Ferma didactica „Moara Domneasca”.

Obiective strategice

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti are ca obiective fundamentale urmatoarele:

 • pregatirea viitorilor specialisti in domeniile productiei vegetale si animale, a sanatatii animalelor, protectiei plantelor, biologiei si silviculturii, ameliorarii si gestionarii fondului funciar, protectiei mediului, biotehnologiilor, masuratorilor terestre si cadastrului, managementului si gestiunii sistemelor de productie agricola si dezvoltarii rurale, ingineriei si managementului in alimentatie publica si agroturism, horticulturii si peisagisticii, ingineriei economice in constructii, ingineriei, controlului si expertizei produselor alimentare;
 • asigurarea strategiei de dezvoltare si modernizare a universitatii in perioada 2009 – 2013 in contextul general creat de aderarea Romaniei in anul 2007 la Uniunea Europeana;
 • dezvoltarea si modernizarea facultatilor si specializarilor existente;
 • infiintarea de noi specializari, compatibile cu structurile europene;
 • infiintarea de masterate noi, inclusiv pentru specializarile nou create;
 • evaluarea, acreditarea si reevaluarea dupa acreditare a tuturor programelor de studiu; atragerea unui numar cat mai mare a absolventi din ciclul I, in ciclul II, respectiv ciclul III de studii universitare sau in alte forme de invatamant postuniversitare;
 • cresterea compatibilitatii universitatii pentru integrarea cat mai rapida a invatamantului superior agricol si de medicina veterinara in structurile europene;

Rezultanta directa a obiectivelor universitatii este reprezentata de recunoasterea acesteia de catre structurile de evaluare academica, stiintifica si de managementul calitatii atat pe plan intern, cat si international.

 


 

download (2)UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (UPB) (www.ulbsibiu.ro)  este o institutie de invatamant superior de stat, acreditata,cu misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice, economice si avand ca obiective principale sa asigure excelenta in predare, cercetare stiintifica si educatie, dezvoltarea abilitatilor practice ale studentilor, sa asigure adecvarea cunostintelor si dexteritatilor studentilor la cerintele de incadrare in piata muncii, atat prin formarea initiala, cat si prin programe de educatie continua.

Dimensiuni

Cu o traditie de 220 de ani de invatamant superior sibian si 15 ani de existenta, Universitatea Lucian Blaga este integrata intr-o puternica retea de colaborare internationala, programe academice si de cercetare europene. Cu cei 20.000 de studenti ai sai, ULSB poarta insemnul intelectual pe toate meridianele. Activitatile ce se desfasoara in cadrul ULSB sunt in conformitate cu Carta Universitara, Regulamentele de functionare aprobate in Senatul.

Obiective strategice

O preocupare continua a activitatii de cercetare derulate in ULSB vizeaza in special obiective precum:

 • analize ale eficientei invatamantului superior in Romania in perspectiva dinamicii cerintelor educationale si formative pentru piata muncii;
 • buna derulare a numeroaselor proiecte nationale si internationale Tempus-Phare, Leonardo da Vinci, proiecte si programe finantate de Ministerul Educatiei Nationale, Banca Mondiala, Uniunea Europeana sau de alte organisme finantatoare, Fondul Social European;
 • consolidarea tuturor realizarilor si cuceririlor prezente ale Universitatii;

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu demonstreaza ca este o universitate dinamica, asa cum au concluzionat echipele de audit extern care au realizat evaluarea; o universitate cu aspiratii reale pentru modernitate si internationalizare; o universitate care promoveaza excelenta si continua innoire sociala.

 


 

download (3)UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Universitatea "1 Decembrie" 1918 (UAB) (www.uab.ro) a fost infiintata in anul 1991 prin Hotararea de Guvern Nr. 474 din 19.07.1991. Activitatea UAB vizeaza dezvoltarea echilibrata si interdependenta a invatamantului universitar si a cercetarii. Pe plan social UAB este o institutie de invatamant superior si cercetare cu caracter public, de stat, integrata sistemului national de invatamant.

Dimensiuni

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia si-a inceput functionarea in anul universitar 1991/1992 cu doua specializari: Istorie si Teologie-Asistenta Sociala, dezvoltandu-se treptat, cu cresteri moderate, prin asigurarea echilibrului necesar intre cele trei componente de baza: studenti, personal didactic, spatii de invatamant si dotare tehnico-materiala, serviciile sociale pentru studenti.

In perioada 1995-1999, pe baza Planului strategic de dezvoltare institutionala, Universitatea a deschis noi linii de studii in profilurile: Filologie, Economie, Teologie Ortodoxa, Asistenta Sociala, Sociologie, Muzeologie.

Obiective strategice

Adaptand coordonatele generale ale dezvoltarii institutionale la contextul actual in plan academic, economic, politic si social, precum si in functie de evolutiile prognozate pe termen scurt si mediu, strategia Universitatii vizeaza urmatoarele obiective:

 • continuarea si dezvoltarea strategiei pentru calitate in domeniul invatamantului, in acord cu standardele nationale si cu criteriile academice de evaluare a universitatilor;
 • asigurarea nivelului inalt de pregatire a studentilor, in concordanta cu standardele nationale si europene;
 • inzestrarea studentilor cu cunostintele si capacitatile necesare integrarii active si eficiente in viata sociala si in profesiune, orientarea lor spre o atitudine creatoare, critica si independenta si spre un comportament dinamic si cu forta de adaptare la situatii noi prin competenta si permanenta autoinstruire;
 • sustinerea prioritara a calitatii cercetarii stiintifice;
 • dezvoltarea cercetarii de varf, prin centre de excelenta, cu abordari interdisciplinare, prin contracte si granturi;
 • extinderea cercetarilor aplicative, pentru solutionarea unor probleme practice, prin contract cu beneficiarii sau valorificate prin consultanta si audit;
 • promovarea strategiei de universitate antreprenoriala, prin valorificarea resurselor umane si materiale ale unitatilor ce cercetare, facultatilor si departamentelor care pot presta, pe baza de contracte, activitati de cercetare si servicii pentru agenti economici, institutii si persoane fizice;

Idealul educational si misiunea Universitatii se sprijina pe traditiile valoroase ale scolii superioare romanesti si urmareste sa contribuie, prin modalitatile specifice ale educatiei, cercetarii si creatiei de valori, la pastrarea si afirmarea identitatii nationale, la unitatea in diversitate a culturii romane, la integrarea activa a acesteia in circuitul european si universal de valori.

 


 

download (4)UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 

Universitatea Romano-Americana (RAU) (www.rau.ro) este institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant , fondata in anul 1991, acreditata prin lege in 2002, evaluata de catre ARACIS cu calificativul "Grad de incredere ridicat" in anul 2010, a carei misiune este sa ofere educatie si cercetare la un inalt standard de calitate, intr-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenti, cat si pentru corpul profesoral

Dimensiuni

Universitatea Romano-Americana isi desfasoara activitatea intr-un campus universitar, situat in Bucuresti si are in prezent programe de studii in urmatoarele domenii: Domeniul - Relatii economice internationale, Categoria A (program de excelenta, conform legii); Domeniul - Finante, Categoria A (program de excelenta, conform legii); Domeniul - Management, Categoria B; Domeniul - Marketing, Categoria B; Domeniul - Administrarea afacerilor, Categoria B; Domeniul - Cibernetica, statistica si informatica economica, Categoria B; Domeniul - Drept, Categoria D; Domeniul - Contabilitate, Categoria E. Cu o suprafata de peste 34.500 mp, campusul cuprinde: o aula de tinuta internationala, amfiteatre, sali de curs, sali de seminar, centre si laboratoare pentru cercetare, etc.

Obiective strategice

Promovand un management academic prin excelenta strategic, Universitatea Romano-Americana prezinta urmatoarele obiective principale:

 • diferentierea ofertei educationale in raport cu principalele universitati concurente si consolidarea pozitiei institutiei, la nivel national, regional si international, inclusiv prin crearea unor poli de excelenta la nivelul universitatii;
 • fundamentarea, elaborarea si operationalizarea unei noi strategii de dezvoltare a cercetarii stiintifice, in consens cu bunele practici internationale (care va cuprinde inclusiv modul de operationalizare a formelor de cercetare aplicativa de tip spin-off, start-up, tehnopol etc.);
 • intarirea parteneriatului cu mediul de afaceri/angajatorii si cresterea implicarii acestora in activitate educationala;
 • dinamizarea procesului de internationalizare a universitatii inclusiv prin valorificarea superioara a parteneriatelor existente cu universitatii europene si nord-americane de prestigiu, dar si prin participarea/afilierea la retele internationale relevante, in scopul diversificarii ofertei educationale, al cresterii mobilitatii cadrelor didactice si studentilor si al cooperarii in domeniul cercetarii stiintifice;
 • reengineering managerial - cu scopul cresterii calitatii si eficientei activitatii si a capitalului uman si dezvoltarea si pe mai departe a unei culturi organizationale centrata pe performanta;

Universitatea Romano-Americana ne prezinta ca si misiunea fundamentala oferirea unei educatii si cercetari la un inalt standard de calitate, intr-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenti, cat si pentru corpul profesoral.

 


 

download (5)UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Universitatea din Craiova (UC) (www.ucv.ro) este infiintata prin Legea 138/25 aprilie 1947 si este o institutie de stat pentru invatamant superior de prim rang, evaluarea institutionala a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in 2009 finalizandu-se cu acordarea „Gradului de incredere ridicat”.Universitatea din Craiova s-a situat, in toate clasamentele nationale si internationale realizate in ultimii 20 de ani, in primele 10 universitati din Romania.

Dimensiuni

Universitatea din Craiova este o institutie de invatamant superior de stat, acreditata, care ofera excelente conditii de pregatire celor 32000 studenti ai sai, in domenii diverse, grupand 120 de specializari. Oferta educationala cuprinde toate cele trei cicluri de studii universitare (Licenta, Master, Doctorat), fiind sustinuta prin prestatia celor 1000 de cadre didactice si prin dotari de nivel european.

Obiective strategice

Procesul de educatie la UC, pe langa functia formativa, inovativa si de transmitere a valorilor culturale, are drept scop si dezvoltarea functiei de mobilitate ocupationala, care presupune sustinerea absolventilor in efortul de a se adapta rapid la schimbarile permanente de pe piata muncii determinate de impactul noilor tehnologii intr-o lume globalizata.

Obiectivele P6 conform Planului Strategic al UC sunt :

 • punerea unui accent deosebit pe unul dintre aspectele responsabilitatii publice a institutiei noastre;
 • raspunsul prompt si coerent la cerintele pietei muncii, dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilitatii (capacitatii de insertie) a absolventilor celor 3 cicluri pe o piata a muncii diversificate, si extrem de dinamica in contextul crizei economice si financiare;
 • consolidarea politicilor de promovare a egalitatii de sanse si de valorificare a potentialului individual si colectiv al studentilor;
 • dezvoltarea formarii continue si stimularea invatarii pe toata durata vietii, in concordanta cu dinamica societatii si a mediului economic romanesc si european;

 


 

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

Universitatea Ovisiua din Constanta (http://www.univ-ovidius.ro) este o institutie de invatamant superior infiintata pe 7 martie 1990 prin Hotararea n225 a Guvernului Romaniei. Conform evaluării MECTS din anul 2011, publicată în Monitorul Oficial din 6 septembrie 2011, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa face parte din categoria instituţiilor de educaţie şi cercetare 

sigla-nouastiinţifică având două programe în categoria A, 17 programe în categoria B, 12 programe în categoria C, 3 programe în categoria D şi 8 programe în categoria E. În urma procesului de evaluare instituţională, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului A.R.A.C.I.S., din anul 2010, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a obţinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Dimensiuni

 Cu o paletă largă de specializări, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa deţine una din cele mai extinse oferte de studii la nivel regional, dar şi naţional fiind abilitată să emită diplome de studii pentru toate programele şi formele de învăţământ organizate în concordanţă cu prevederile legale. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa acordă titlul de doctor în ştiinţe; de asemenea acordă titlul de Doctor Honoris Causa, profesor onorific, membru de onoare al Senatului, unor personalităţi din ţară şi străinătate care au contribuţii deosebite în viaţa ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane.

 Obiective

În domeniul asigurării calităţii,Universitatea „Ovidius“ din Constanţa şi-a stabilit ca obiective strategice:
a) promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei;
b) îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a managementului instituţional;
c) asigurarea unui nivel de calitate conform cerinţelor spaţiului european;
d) îmbunătăţirea continuă a calităţii prin elaborarea, evaluarea, revizuirea şi perfecţionarea standardelor şi indicatorilor de performanţă ai calităţii, concomitent cu corelarea acestora cu cerinţele impuse calificărilor;
e) ridicarea nivelului standardelor de referinţă şi al indicatorilor de performanţă, conform misiunii asumate;
f) racordarea planurilor de învăţământ şi a programelor de studii la cele de pe plan european, în vederea asigurării comparabilităţii şi compatibilităţii cu diplomele europene;
g) întărirea cooperării internaţionale, în primul rând europene, pentru realizarea unor programe comune de învăţământ şi cercetare;

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Go to top